Artystyczne zdjęcie mieszania farb

Zdjęcie jest wykonane metodą podobną do tej, którą stosuje się w zdjęciach spod mikroskopu. Próbkę oświetla intensywne źródło światła, które przez nią przechodzi i trafia prosto do aparatu. Krótki czas ekspozycji wymuszony jest ruchem cieczy.

Artystyczne zdjęcie mieszania farb

Artystyczne zdjęcie mieszania farb

Zobacz
Artystyczne zdjęcie mieszania farb

Artystyczne zdjęcie mieszania farb

Zobacz
Artystyczne zdjęcie mieszania farb

Artystyczne zdjęcie mieszania farb

Zobacz
Artystyczne zdjęcie mieszania farb

Artystyczne zdjęcie mieszania farb

Zobacz
Artystyczne zdjęcie mieszania farb

Artystyczne zdjęcie mieszania farb

Zobacz
Artystyczne zdjęcie mieszania farb

Artystyczne zdjęcie mieszania farb

Zobacz
Artystyczne zdjęcie mieszania farb

Artystyczne zdjęcie mieszania farb

Zobacz
Artystyczne zdjęcie mieszania farb

Artystyczne zdjęcie mieszania farb

Zobacz
Artystyczne zdjęcie mieszania farb

Artystyczne zdjęcie mieszania farb

Zobacz
Artystyczne zdjęcie mieszania farb

Artystyczne zdjęcie mieszania farb

Zobacz
Artystyczne zdjęcie mieszania farb

Artystyczne zdjęcie mieszania farb

Zobacz
Artystyczne zdjęcie mieszania farb

Artystyczne zdjęcie mieszania farb

Zobacz
Artystyczne zdjęcie mieszania farb

Artystyczne zdjęcie mieszania farb

Zobacz
Artystyczne zdjęcie mieszania farb

Artystyczne zdjęcie mieszania farb

Zobacz
Artystyczne zdjęcie mieszania farb

Artystyczne zdjęcie mieszania farb

Zobacz
Artystyczne zdjęcie mieszania farb

Artystyczne zdjęcie mieszania farb

Zobacz
Artystyczne zdjęcie mieszania farb

Artystyczne zdjęcie mieszania farb

Zobacz
Artystyczne zdjęcie mieszania farb

Artystyczne zdjęcie mieszania farb

Zobacz
Artystyczne zdjęcie mieszania farb

Artystyczne zdjęcie mieszania farb

Zobacz
Artystyczne zdjęcie mieszania farb

Artystyczne zdjęcie mieszania farb

Zobacz
Artystyczne zdjęcie mieszania farb

Artystyczne zdjęcie mieszania farb

Zobacz
Artystyczne zdjęcie mieszania farb

Artystyczne zdjęcie mieszania farb

Zobacz
Artystyczne zdjęcie mieszania farb

Artystyczne zdjęcie mieszania farb

Zobacz
Artystyczne zdjęcie mieszania farb

Artystyczne zdjęcie mieszania farb

Zobacz

Pytania i odpowiedzi