Artystyczne zdjęcie mieszania farb

30cm x 40cm - bez ramy

Widzimy artystyczne „mieszanie” farb akwarelowych. Zdjęcie jest wykonane metodą podobną do tej, którą stosuje się w zdjęciach spod mikroskopu. Próbkę oświetla intensywne źródło światła, które przez nią przechodzi i trafia prosto do aparatu. Krótki czas ekspozycji wymuszony jest ruchem cieczy.

Artystyczne zdjęcie mieszania farb

Artystyczne zdjęcie mieszania farb

30cm x 40cm - bez ramy

Widzimy artystyczne „mieszanie” farb akwarelowych. Zdjęcie jest wykonane metodą podobną do tej, którą stosuje się w zdjęciach spod mikroskopu. Próbkę oświetla intensywne źródło światła, które przez nią przechodzi i trafia prosto do aparatu. Krótki czas ekspozycji wymuszony jest ruchem cieczy.

80

Pytania i odpowiedzi